Verdikjedeanalyser

Sitma har utført en rekke verdikjedeanalyser for norske bedrifter.
All vare- og tjenesteflyt bør måles og kontrolleres i forhold til merverdi, ledetider, driftskostnader, kapitalbinding og kvalitet. Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet.

Typiske temaer i en verdikjedeanalyse er:
  • Har vi de riktige produktene på lager?
  • Hvor bør distribusjonspunktene lokaliseres?
  • Hvordan kan samarbeidet rundt prognoser, samt inn- og utfasing av varer, forbedres?
  • Hvor er de skjulte kostnadene i verdikjeden?
  • Hvordan skal vi synliggjøre og kontrollere nøkkeltall på tvers av avdelingsgrenser?
  • Hvordan skape logistikkløsninger som bidrar til økt konkurransekraft?
  • Hva er de rette styringssystemene?
Detaljerte verdikjedeanalyser påviser alltid betydelige gevinster på mange områder. En stor handelsbedrift lagerførte tusenvis av produkter fra de minste leverandørene, mens de forretningskritiske produktene i stor grad ble distribuert direkte til detaljist. I en annen virksomhet skapte 50 % av produktspekteret bare 10 % av dekningsbidraget, men 80 % av kapitalbindingen. Et tredje firma fokuserte kun på lavest mulig innkjøpspris, da de manglet oversikt over kostnadene i forsyningskjeden. I alle tilfellene ville en bedret praksis gi store lønnsomhetsforbedringer.

Ved behov kan vi også kartlegge ansvars- og myndighetsforholdene i den horisontale verdikjeden, eller koordineringen mellom kunder, produkter og tjenester. I noen tilfeller skal verdikjedeanalysen munne ut i en logistikkstrategi med konkrete tiltaksplaner. Sitma kan hjelpe deg med å utforme mer effektive og kundeorienterte verdikjeder!