Undervisning og kurs

Sitma har gjennom mange år hatt et nært samarbeid med Handelshøyskolen BI og Høgskolen i Molde.

Vi har også bidratt med gjesteforelesninger ved blant annet NTNU, Høyskolen i Bodø og handelshøyskolene i København, Stockholm og Växjö, med vekt på universitetsutdannelse innen logistikk, forsyningskjedeledelse og e-handel. Vi bidrar også med bedriftsintern kompetanseutvikling, tilpasset oppdragsgiverens bransje og utfordringer.

Sitma deltar gjerne på fagseminarer i samarbeid med bransjeorganisasjoner og
andre interesseorganisasjoner. Prinsippene for moderne varedistribusjon kan med stort hell også anvendes innen tjenesteproduksjon og serviceledelse.