Transport

Er du transportkjøper eller transportør? I Sitma har vi god kunnskap om godsstrømmer og -volumer, kostnadsdrivere og annet som påvirker en transportør eller transportkjøpers hverdag. Sitma deltar blant annet aktivt i utviklingen av nye nasjonale godsmodeller (Logistikkmodellen) sammen med transportetatene, TØI og Significance for Nasjonal Transportplan.

Som vareeier vurderer du kanskje en ny, og mer miljøvennlig fremføringsvei for dine varer? Da kan vi bistå med vurderinger av ulike alternativer og lønnsomhetsberegninger.