Prognoser

Gode prognoser er svært viktig for å å holde leveringsservicen på et høyt nivå, uten at lageret vokser voldsomt. Gode prognoser fordrer også at man har gode prognoseverktøy som er tilpasset bedriften, og kundenes etterspørselsmønster.


Sitma har lang erfaring med utvikling av prognoser og prognosemodeller for flere norske bedrifter.

Ta kontakt for å høre hvordan vi best kan løse dine prognosebehov!