Kvantitative analyser

Stadig færre distribusjonspunkter og økende geografiske avstander styrker risikoen for leveringssvikt av viktige produkter. En undersøkelse i juli 2008 viser at 58 % av de deltakende bedriftene hadde opplevd økonomisk tap som følge av uventede driftsavbrudd i forsyningskjeden (kilde: Aberdeen Group). Hvor godt forberedt er din bedrift på uventede hendelser i forsyningsnettverket?

Sitma gjennomfører analyser av risikofaktorene og foreslår eller iverksetter tiltak i samarbeid med dine medarbeidere. Ofte ønsker vi at motstridende mål oppfylles, som høy kostnadseffektivitet (lean), høy fleksibilitet og stordriftsfordeler i alle arbeidsprosesser. Noen bedrifter kan være rigget for vekst og volumøkning, mens andre forventer slankere tider. Hvordan er ditt forsyningsnettverk tilpasset en fremtid med raskere endringer?

Vi gjør også kapasitetsanalyser og kapasitetsoptimalisering av ulike prosesser, infrastruktur og anlegg. Flaskehalsanalyser og køanalyser er ofte viktige elementer for å finne en best mulig løsning.