Aktivitetsbasert kostnadsstyring

Sitma hadde nylig et oppdrag der kapasiteten for distribusjon og service ikke var i samsvar med etterspørselen etter tjenester. Det var høy kundeaktivitet ved alle høytider og ferier, og på enkelte dager etter kl 17. Likevel tilpasset ikke tjenesteleverandørene sin kapasitet til kundenes behov, med ekstra kostnader og misfornøyde kunder som resultat.

Vi finner dine kostnadsdrivere og kartlegger kapasiteten i virksomheten, innen logistikk eller produksjon. Flaskehalser observeres overalt. Er dine ressurser dynamiske i forhold til skiftende behov? Er ressursene riktig fordelt i forhold til kundestruktur og aktivitetsnivå?

Ofte oppstår topper i aktiviteten av interne årsaker, som målekriterier eller arbeidsvaner i salgs- og innkjøpsavdelingene. Sitma hjelper deg til å vurdere om kostnadsdriverne skaper merverdi i forhold til merkostnadene som oppstår.

De fleste virksomheter har kunde- og produktgrupper med marginal lønnsomhet og liten merverdi. Er hele regnestykket på bordet når det satses på nye produkter, flere produktvarianter og kunder med begrenset kjøpspotensial? Sitma kan hjelpe deg til å finne svaret.