IT

Står du overfor en stor investering i nye IT-systemer, eller lurer på hvordan du kan hente ut flere gevinster av dagens løsninger? Sitma har lang erfaring i rådgivining i valg og spesifikasjoner av IT-løsninger for logistikkintensive bedrifter.

Med god kunnskap om vareflyt, kostnader og kostnadsdrivere i verdikjeden kan vi også bistå i arbeidet med å utforme nøkkeltall og styringsparametre for å sikre gevinster fra dagens IT-systemer.

-

Flåtestyring og økonomikjøring
Innen transportbransjen begynner løsninger for flåtestyring og økonomikjøring å bli standard hyllevare. Det er et økende antall tilbydere å velge mellom, og det er viktig å velge en samarbeidspartner som er riktig for nettopp din bedrift. Sitma kan bistå i valget av rett leverandør.


Noen av spørsmålene som må besvares er blant annet:
- Hva er viktigste formål med løsningen? Skal løsningen bidra til bedre effekter innen økonomikjøring, til bedre styring av bilflåtem, til navigasjon for sjåførene, eller til track&trace informasjon til kundene?

- Hvilke spesialfunksjoner er det behov for, som for eksempel timeregistrering eller automatisk nedlasting av ferdsskriver data?

- Hvem bør stå for driften av løsningen? Er det lønnsomt å kjøpe og drifte løsningen selv, eller bør denne oppgaven settes bort til leverandøren eller en annen tredjepart?

- Hvilke data må samles inn og kunne hentes ut av systemet? Hvilke rapporter og nøkkeltall er viktige, og hvor mye behandling kreves det av grunndataene som samles inn for at de gir et riktig bilde av virkeligheten?

- Hvordan må egne prosesser og rutiner legges om for å få fullt utbytte av den nye teknologien? Som regel har man et mål om store gevinster, men dette oppnår man ikke ved kun å gjøre dagens rutiner elektroniske!