Godsmodeller

SITMA har siden starten av arbeidet med Nasjonal Godstransportmodell arbeidet sammen med Transportøkonomisk Institutt, Significance og de norske transportetatene i utviklingen av den nasjonale godstransportmodellen. Denne brukes i ulike analyser knyttet til NTP-arbeidet, og ikke minst i forbindelse med KVU-arbeidet for flere større investeringsprosjekter. Modellen kan benyttes i varestrømsanalyser, og også i strategiske analyser innenfor transportsektøren.