Frigjøring av arbeidskapital

Trenger ditt firma å frigjøre kapital i driften for å satse på nye prosjekter eller markeder, eller for å bli mer konkurransedyktig i den daglige virksomheten? God tilgang på kapital, og lave renter har gjort at mange bedrifter ikke er godt nok "trimmet" for å imøtekomme stigende renter i tiden fremover. Mange bedrifter har også investert store deler av kapitalen sin i et varelager uten bevegelse.

Sitma kan bistå på mange områder, som:

  • Optimalisering av lagerstyringen.
  • Gjennomgang av arbeidsprosesser.
  • Analyse av ordrestørrelser og konsolidering av leveranser.
  • Segmentering av produktspekteret i forhold til lagerhold og distribusjonsmønster.
Slanking av balansen kan innebære flytting av oppgaver i egen regi til tredje part, eller et tettere samarbeid med færre leverandører. Vi har utført flere prosjekter med betydelig frigjøring av arbeidskapital som resultat, samtidig som servicegrad og leveringsevnen har blitt forbedret.