Referanser

Sitma har utført oppdrag for en rekke handels- og industribedrifter, som Hydro, Statoil, Yara, Kverneland, Eramet Norway, Europris, Posten, Telenor, og Nets for å nevne noen av selskapene.

I tillegg har vi gjennomført en rekke forsknings- og analyseoppdrag for blant annet Statens Vegvesen, Jernbaneverket (nå Jernbanedirektoratet), Samferdselsdepartementet og Norges forskningsråd. Mer informasjon om våre forsknings- og analyseoppdrag finner du her.

Eksempler på rådgivningsprosjekter:
 • Valg av vareveier og knutepunkter ved eksport til markeder i Europa.
 • Optimalisering av logistikkoppgavene i Norge, mellom distribusjonssentra og mellom selskaper eller avdelinger i forsyningskjedene.
 • Valg av anskaffelsesstrategi ved utbygging av oljefelt.
 • Forbedring av innkjøpsprosesser og lageroptimering i handelsbedrifter.
 • Samordning og helhetlig utvikling av logistikkstrategien i kompliserte forsyningsnettverk (flere virksomheter).
 • Valg av forsyningsmodeller i driften av offshorefelt for et stort oljeselskap.
 • Optimalisering og styring av reservedelslogistikken for et markedsledende europeisk selskap innen sitt forretningsområde.
 • Optimalisering av vareveier og distribusjonspunkter ved import fra oversjøiske land.
 • Utforming av fysiske lagerløsninger for et smelteverk med store variasjoner i varemottaket av råvarer.
 • Konkurranseutsetting av transportytelser.
 • Utarbeidelse av detaljerte transportplaner for mer effektiv distribusjon i landsdekkende transportnettverk.
 • Optimalisering av driften av kontantautomater i store norske finanskonsern.
 • Rådgivning eller ekstern kvalitetssikring ved innkjøp og/eller implementering av programvare og tjenester.
 • Kartlegging av kapasitetsbegrensninger og rådgivning knyttet til effektiv utforming av nye bygninger.