Om Sitma

Sitma er et ledende rådgivningsselskap innen logistikk, og strategisk og operasjonell utvikling av verdikjeder (Supply Chain Management).

Sitma ble etablert av Stein Erik Grønland i 1989, og har mer enn 20 års erfaring med utvikling og kundeorientering av organisasjoner, både i næringslivet og i offentlig virksomhet. Sitma har vært i bransjen siden før logistikk ble et ord i dagligtalen, og mens man i stedet snakket om materialadministrasjon. Derav kommer også navnet. Sitma står for Strategi, IT og Materialadministrasjon.

Sitma kombinerer rådgivning for næringslivet med forskning- og analyse, og undervisning . På denne måten holder vi oss faglig i tet og kan bidra med de beste råd for våre kunder. Våre forsknings- og analyseprosjekter gir informasjon og råd knyttet til utvikling av samfunnets infrastruktur, slik at næringslivets konkurranseevne kan styrkes på en effektiv og miljøvennlig måte. Vi kombinerer kunnskapen om næringslivets behov med spisskompetanse innen logistikk og verdikjedeutvikling.

Norske samarbeidspartnere innen forskning og undervisning inkluderer blant annet Handelshøyskolen BI, Transportøkonomisk Institutt (TØI), og flere større rådgivningsselskaper som Norconsult, Civitas, Cowi, Asplan Viak med flere.

Objektivitet og spisskompetanse er selskapets varemerke. Våre oppdrag skal gi tydelig og målbar verdiskapning i et språk som alle forstår. En vesentlig del av oppdragene våre er å finne hvordan bedrifter kan effektivisere og styrke konkurransekraften i sine verdi- og logistikkjeder. Dette skjer best ved konkrete tiltak og forbedringer. I forhold til rådgivning ved bruk av IT-løsninger er det viktig å understreke at Sitma ikke har noe avhengighetsforhold eller bindinger på annen måte med noen leverandører.

Send oss gjerne en uforpliktende e-post dersom du har en utfordring du ønsker synspunkter på.


Effektive, miljøvennlige og lønnsomme verdikjeder skaper varige konkurransefortrinn!