Nyheter

Strategi for gods og logistikk i Osloregionen mot 2040

Godsknutepunktene får liten oppmerksomhet i de nasjonale transportplanene. Likevel er det knapt en havn eller en baneterminal i de 15-20 største byene i Norge som lokale politikerne ikke har ønsket å flytte ut av sentrum eller redusere arealene til for å frigjøre tomter til andre formål. Men hvor skal de flytte hen og hvordan unngå at det ikke fører til enda mer lastebiltrafikk? Samarbeidsalliansen Osloregionen har gjennomført et utredningsarbeid for å være føre-var denne utviklingen. Geir Berg skriver om arbeidet med strategiplanen i Logistikk og ledelse sin septemberutgave.
Geir Berg
(Foto: Henning Ivarson, __________Artikkelen finner du her.
Logistikk og ledelse)

Verdiskapningen ved et nytt logistikknutepunkt i Trøndelag kan mangedobles med en helhetlig plan for gods og logistikk

På oppdrag fra Trondheim Havn og fylkeskommunene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har Geir Berg i Sitma utarbeidet en rapport som tar for seg sysselsettingseffektene, og verdiskapningspotensialet ved etablering av et logistikknutepunkt med havn i Trøndelag. I rapporten fremgår det at man med en overordnet plan for samferdsel og næringsutvkling vil kunne skape en sentral driver for regionens næringsliv.
Geir Berg.
Kilde: Trondheim Havn

Hele rapporten finner du her.
Geir Berg intervjuet i Jernbanemagasinet

- Vareeierne i alle de største byene i Norge er på full fart ut av bykjernen til rimeligere og romsligere tomter nær god infrastruktur i utkanten av byene eller «lenger ut på landet». Staten bør samarbeide med regionale myndigheter og næringslivet for aktiv tilrettelegging av denne utviklingen. Mer konsentrasjon av transportintensive næringer må til for å redusere veksten i lastebiltrafikken, sier Geir Berg i et intervju med Jernbanemagasinet (2/11).

(Faksimile Jernbanemagasinet 2/11)


Hele intervjuet finner du her.

Artikkelserie i Moderne Transport
Basert på forskningsprosjektet "Bedre utnyttelse av lastebiler - integrering i forsynings-kjedene"
har vi nå publisert en artikkelserie over seks nummer i Moderne Transport.


Faksimile: Moderne Transport 2/11.


Artiklene kan du lese ved å klikke på linkene under:

1/11 (innledende artikkel)

2/11 (hva er integrasjon)
3/11 (transportprisens betydning)
4/11
(servicekrav i transportene)
5/11 (målinger i transportvirksomheter)
6/11 (potensialer ved økt integrasjon)
- kommer!
 Mer sjøtransport gir samfunnsøkonomiske gevinster
Motorveien til sjøs er langt rimeligere å vedlikeholde enn motorveien på land, potensialet for overføring av gods til sjø er stort, men barrierene mange skriver Geir Berg i nummer 2/11 av Logistikk og Ledelse.

Les hele artikkelen her.
Faksimile: Logistikk & Ledelse nr 1/2011.Sitma og Jeeves reduserer kostnadene for mellomstore bedrifter

SITMA har inngått en partneravtale med Jeeves med tilgang til IT-programmet "Jeeves Grafisk Lageroptimalisering" for mellomstore bedrifter som ønsker å optimalisere sine innkjøpsprognoser og redusere lagerholdet.