Stein Erik Gr�nland

Kontaktpersoner

Stein Erik Grønland er dr. ing. fra NTH. Han har siden perioden 1999-2004 vært professor (II) ved BI. Han har tidligere vært professor (II) ved NHH og ved Høgskolen i Molde.

Stein Erik har bred erfaring fra lederfunksjoner innenfor ulike industri-, transport- og forskningsorganisasjoner, samt som rådgiver for en rekke større bedrifter innen oljevirksomhet, industri og handel i Norge og internasjonalt. Stein Erik er daglig leder for Sitma AS.

I 2006 mottok Stein Erik LOGMA-prisen for fremragende innsats innen logistikk og materialadministrasjon. I 2007 mottok han Moderne Transport prisen for sin innsats innen transportsektoren. Stein Erik har utgitt til sammen 10 bøker innen disse fagområdene.

E-post: seg@sitma.no
Tlf: 907 58 210