Sitma er et ledende rådgivningsselskap innen logistikk og strategisk og operasjonell utvikling av verdikjeder
(Supply Chain Management).

Vi har mer enn 20 års erfaring med utvikling og kundeorientering av organisasjoner, både i næringslivet og i offentlig virksomhet.

Sitma tilbyr spisskompetanse innen logistikk, og kombinerer rådgivning for næringslivet med forskning og analyse, og undervisning på landets ledende høyskoler. På denne måten holder vi oss faglig i tet.

Effektive, miljøvennlige og lønnsomme verdikjeder skaper varige konkurransefortrinn!
Tjenester

Publikasjoner

Kontakt oss

Nyheter

Logistikkostanadene i norske vareleverende bedrifter utgjør

i gjennomsnitt 14% av omsetningen!*

Brukes disse pengene til å sikre deres bedrift et konkurransefortrinn?