Stein Erik Gr�nland

Kontaktpersoner

Stein Erik Grønland er dr. ing. fra NTH. Han har i perioden 1989-2004 vært professor (II) ved NHH, hvor han underviste innenfor logistikk. Fra 1999 er han også professor (II) ved Handelshøyskolen BI og fra 2008 professor (II) ved Høgskolen i Molde.

Stein Erik har bred erfaring fra lederfunksjoner innenfor ulike industri-, transport- og forskningsorganisasjoner, samt som rådgiver for en rekke større bedrifter innen oljevirksomhet, industri og handel i Norge og internasjonalt. Stein Erik er daglig leder for Sitma AS.

I 2006 mottok Stein Erik LOGMA-prisen for fremragende innsats innen logistikk og materialadministrasjon. I 2007 mottok han Moderne Transport prisen for sin innsats innen transportsektoren. Stein Erik har utgitt til sammen 10 bøker innen disse fagområdene.

E-post: seg@sitma.no
Tlf: 907 58 210


Geir Berg
Geir Berg er utdannet ved Sjøkrigsskolens Intendanturlinje i Bergen, med tilleggsutdannelse fra US Air Force, BI og IMD (International Institute for Management Development).

Geir har bred ledererfaring i norske og internasjonale bedrifter, primært innen IKT, logistikk og økonomistyring. Han har blant annet hatt ledende stillinger i Norsk Data, DEC og Canon. Geir har også erfaring fra politisk virksomhet og fra arbeid i frivillige organisasjoner.

Geir har vært ansatt i Sitma siden høsten 2003.

E-post: gb@sitma.no
Tlf: 97 194 747